СРОЧНО НУЖНЫ ДЕНЬГИ?045-72-72-756 098 444 77 00
горячая линия

Фінансова звітність

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фінансової звітності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ДІЛА ЛОМБАРД-ДІАСАМІДЗЕ ДАВІД ШУКРІЄВИЧ ТА ДІМОВА ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА» Код ЄДРПОУ - 30839335 станом на 31 грудня 2021 року


: 20220115_АЗ_Л_ДІЛА_2021 (3).docx

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ відповідності звітних даних ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ДІЛА ЛОМБАРД-ДІАСАМІДЗЕ ДАВІД ШУКРІЄВИЧ ТА ДІМОВА ЛАРИСА МИКОЛАЇВНА» КОД ЗА ЄДРПОУ 30839335 станом на 31 грудня 2021 року


: 20220115_ЗВІТ 3000_ Л_ДИЛА_2921 (2).docx

Окрема фінансова звітність зі звітом незалежного аудитора за 2020 рік


: Звіт з 2020 .docx

Фінансова звітність 2019 рік


Баланс: Баланс_ф1.xlsm
Звіт про фін результати: Звiт_про_фiн_рез_ф2.xlsm
Звіт про рух грошових коштів: Копия_ф3_1609156629.xlsm
Звіт про власний капітал: Копия_ф4_1607083672.xlsm
Примітки : Примiтки_.doc
Звіт аудитора: UA_ЗВIТ_ПТ_Дiла__на_31.12.2019.docx

фінансова звітність за 2018 рік


Баланс (Звіт про фінансовий стан): Копия_ф1.xlsm
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)за 2018 рік: ф2 -1.xlsm
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік: ф3.xlsm
Звіт про власний капітал за 2018 рік: ф4.xlsm
Звіт аудитора за 2018 рік: ЗВІТ.doc
Примітки до фінансової звітності 2018: Примітки 2018.doc

Фінансова звітність за 2017 рік


Баланс: Копия_ф1.xlsm
Звіт про фінансовий стан: ф2 -1.xlsm
Звіт про рух грошових коштів: ф3.xlsm
Звіт про власний капітал: ф4.xlsm
Примітки до річної фінансової звітності: Примітки 2017.doc
Звіт незалежного аудитора: ЗВІТ.doc

Фінансова звітність за 2016 рік


Баланс (Звіт про фінансовий стан)на 31.12.16: Копия_ф1.xlsm
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік: ф2 -1.xlsm
Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методок) за 2016 рік: ф3.xlsm
Звіт про власний капітал за 2016 рік: ф4.xlsm
Примітки до річної фінансової звітності: Примітки 2016.doc
Аудиторський висновок: Аудит_ПТ_Звіт2016.doc

Фінансова звітність за 2015 рік


Аудиторський висновок: Аудит_ПТ_Звіт2015.doc
Баланс (Звіт про фінансовий стан): Копия_ф1.xlsm
Звіт про фінансові результати: Копия_ф2.xlsm
Примітки 2015 р.: Примітки 2015.doc
Звіт про рух грошових коштів: ф3.xlsm

Фінансова звітність за 2014 рік


Висновок аудиторської фірми: ВИСНОВОК_2014.doc
Баланс на 31.12.2014 р: Копия_ф1.xls
Звіт про фінансовий результат: Копия_ф2.xls
Звіт про рух грошових коштів: ф3.xls
Звіт про власний капітал: ф4.xls
Примітки до фінансової звітності: Примiтки_та_звiтнiст__за_МСФЗ-1.doc

Годовая отчетность за 2013 год


Баланс(отчет о финансовом состоянии0: ф1.xls
Отчет о финансовом результате: ф2_.xls
Отчет о движении денежных средств (за прямым методом): ф3.xls
отчет о собственном капитале: ф4.xls
Примечание к финансовой отчетности за 2013 год: Примiтки_та_звiтнiст__за_МСФЗ.doc
Аудиторское заключение: АудитДила_2013.doc

© 2000-2012 Сеть ломбардов "Дiла ломбард"
Лиценция АВ №052698 от 02.06.2006