СРОЧНО НУЖНЫ ДЕНЬГИ?045-72-72-756 098 444 77 00
горячая линия
     Повне товариство "Діла ломбард - Діасамідзе Давід Шукієвич та Дімова Лариса Миколаївна", код ЄДРПОУ 30839335, 08700, м. Обухів, вул. Миру,9, офіс 181а.###Наши послуги

Виключним видом діяльності ломбарду «Діла ломбард - Діасамідзе Давид Шукрієвич и Дімова Лариса Миколаївна»**, скорочена назва - "Діла ломбард", є надання коштів у позику у тому числі на умовах фінансових кредитів за рахунок власних коштів під заставу:

 • ювелірних виробів з дорогоцінних металів – золото, срібло і платина;
 • побутової техніки ;мобільних телефонів;
 • авто та мото техніки;
 • І другого ліквідного майна

Умови кредитування

Для отримання фінансового кредиту Вам необхідно мати предмет застави, а також документ, який посвідчує Вашу особу. В наших відділеннях виконується приймання та безоплатна оцінка предметів застави кваліфікованими товарознавцями -контролерами. Сумма кредиту під заставу складає від 70-90% від встановленої оціночної вартості і залежить від терміну кредиту. Після оцінки виробу, Ви можете отримати сумму кредиту. Для цього Вам необхідно заключить договір кредитування, что займе порядку 3-5 хвилин.

Срок видачі фінансового кредиту

Термін користування фінансовим кредитом встановлюється по бажанню клієнта від 1 до 90 днів. Якщо Ви по якійсь причині не можете викупити виріб в назначений термін, можете просто заплатити проценти і продовжити договір кредитування. Також Ви можете викупить виріб раніше терміну, вказаного в договорі, сплатити сумму кредиту і проценти, нараховані на момент викупу.

Сплата послуг

Процентна ставка за користування кредитом в ломбарді «Діла ломбард» складає від 0,1% в день і залежить від ліквідності заставленого майна, терміну і суми кредитування. Сплата послуг, наданих ломбардом, розраховується виходячи із фактичного терміну користування кредитом в днях.

Відомості про власників:

 1. Діасамідзе Давід Шукрієвич, ідент. код - 2139821619, - 50%
 2. Дімова Лариса Миколаївна, ідент. код - 2459013508, - 50%

Виконавчим органом фінансової установи є Рада засновників у склади Діасамідзе Давіда Шукрієвича та Дімової Лариси Миколаївни.

Відомості про відокремлені підрозділи:

Фінансова установа має три працюючих відокркмленіх підрозділив;

1. Кагарлицька філія №2, м. Кагарлик, вул. Столична (К.Маркса) № 10. (тимчасово не працює). 2. Українська філія №5, м. Українка, вул. прт.Дніпровський,23. працює 8,00 - 19,00 год. 3. Обухівська філія №4, м. Обухів, вул. Київська,144а. працює 8,00 - 19,00 год. 4. Броварське відділення №1, м. Бровари, вул. Київська, 168/35, (тимчасово не працює) 5. Обухівське відділення №8, м. Обухів, вул. Київська,121Б, працює 9,00 - 19,00 год.

Відомості про дозволи:

Ліцензія Національного банку України. Свідоцтво про реєстрацію фінансової Установи, серія ЛД № 81, реєстраційний номер - 15100955

Реєстраційне повідомлення Державної пробірної служби України, реєстраційний номер - 000333.

                                  ЗАТВЕРДЖЕНО:
                          Рішенням Ради Засновників Повного 
                       товариства «ДІЛА ЛОМБАРД – Діасамідзе Давід
                        Шукрієвич та Дімова Лариса Миколаївна»
                          Протокол № 65 від 07.03.2017 року 

      Внутрішні правила щодо надання фінансових та супутніх послуг,   
      надання коштів у позіку на умовах фінансового кредиту,
      Повним Товариством "Діла ломбард – Діасамідзе Давід Шукрієвич 
                та Дімова Лариса Миколаївна " 
               м. О Б У Х І В

Внутрішні правила щодо надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту ПОВНИМ ТОВАРИСТВОМ "ДІЛА ЛОМБАРД – Діасамідзе Давід Шукрієвич та Дімова Лариса Миколаївна ", скорочена назва «Діла ломбард», (далі – Внутрішні правила) складені відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26.04.2005р. № 3981, зі змінами та додатками, Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 N 41, та інших нормативно-правових актів, які регулюють відносини у сфері надання фінансових послуг. 1. Загальні положення 1.1. Внутрішні правила являють собою локальний нормативний акт Повного товариства " ДІЛА ЛОМБАРД " (далі за текстом – Ломбард; Товариство), який визначає механізм, порядок та умови надання Товариством фінансових та супутніх послуг, надання коштів у позику на умовах фінансових кредитів. 1.2. Внутрішні правила розроблені Товариством з урахуванням вимог чинного законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів, Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі - Нацкомфінпослуг), які визначають порядок провадження діяльності з надання ломбардами фінансових послуг, у тому числі з надання коштів у позику на умовах фінансових кредитів. 1.3. Внутрішні правила затверджуються рішенням Ради Засновників , уповноваженою на те установчими документами Товариства. 1.4. Визначення термінів: Ломбард - фінансова установа, виключним видом діяльності якої є надання на власний ризик коштів у позику на умовах фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних або залучених коштів, під заставу майна на визначений строк і під процент та надання супутніх послуг Ломбарду; Супутні послуги Ломбарду - послуги, які є передумовою надання фінансового кредиту або випливають з його надання; - Страхування предмету застави - укладання договору між Ломбардом та страховою компанією або між фізичною особою та страховою компанією про страхування предмета застави, наданого як забезпечення фінансового кредиту Ломбарду, за рахунок та в інтересах власника предмета застави,або за рахунок фінансової установи, на строк дії договору позики( кредиту); - Відділення Ломбарду – відділення, які розташовані поза місцезнаходженням Ломбарду, та які здійснюють усі або частину функцій Ломбарду з надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту під заставу та супутніх послуг; Ккредит Ломбарду - надання коштів у позику, у тому чіслі на умовах фінансового кредиту, забезпечених заставою, на визначений строк та під процент; Кредитодавець, Заставодержатель – Ломбард та/або його відокремлені підрозділи (ломбардні відділення,філії,з правом або без права юридичної особи);
Клієнт, Заставодавець, Позичальник: фізична особа, котра є отримувачем послуг Ломбарду з надання коштів у позіку на умовах фінансового кредиту і передає у заставу власне майно в якості забезпечення своїх зобов’язань; -
Договір - письмовий документ, що встановлює відповідні права та обов'язки Позичальника та Ломбарду, під час надання коштів у позику, у тому чісли на умовах фінансового кредиту та отримання майна в якості застави;
Застава - спосіб забезпечення фінансових зобов'язань шляхом передачі майна;
Ювелірний виріб - будь-які вироби із дорогоцінного металу, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, які використовуються як прикраси, годинники або предмети побуту та не мають пошкоджень, які спричиняють втрату якісних, функціональних, естетичних властивостей виробів;
Брухт дорогоцінних металів - деталі, вузли, вироби та матеріали, що стали непридатними чи втратили експлуатаційну цінність і містять дорогоцінні метали у будь-якому вигляді. Викуп - припинення зобов'язань за Договором на підставі погашення кредиту, процентів за його користуванням, штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання в повному обсязі та у визначений строк та, як наслідок, повернення предмету застави власнику. 1.5. Інші поняття у цьому Положенні застосовуються відповідно до вимог Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами, Положення про Державний реєстр фінансових установ. 2. Вимоги до Ломбарду для надання фінансових послуг 2.1. Для надання фінансових та супутніх послуг Ломбард повинен відповідати таким вимогам: 2.1.1. Діяльність Ломбарду повинна відповідати вимогам діючого законодавства про фінансові послуги. 2.1.2. Повинен бути внесений до Державного реєстру фінансових установ. 2.1.3. У разі необхідності, мати ліцензію на надання певних видів фінансових послуг. 2.1.4. Установчі документи Ломбарду повинні відповідати вимогам діючого законодавства та містити вичерпний перелік видів фінансових та супутніх послуг, які надає Ломбард. 2.1.5. У повному найменуванні Ломбарду повинно міститься слово "Ломбард". 2.1.6. Не здійснювати будь-якої іншої підприємницької діяльності, крім підприємницької діяльності, передбаченої діючим законодавством для Ломбардів. 2.1.7. Мати власну облікову та реєструючу систему, що відповідає вимогам, установленим цим Положенням. 2.1.8. У своїй діяльності дотримуватися вимог чинного законодавства, зокрема Закону України «Про захист прав споживачів». 2.1.9. Ломбард зобов'язаний формувати резервний фонд відповідно до статті 14 Закону України "Про господарські товариства". 2.1.10. Мати власний капітал у розмірі не менше 1,000,000 (один милион) гривень. 2.2. Надання фінансових послуг може здійснюватися за місцезнаходженням Ломбарду та його відокремлених підроздель (філії,відділення). 2.3. Ломбард наділяє відокремлені підроздели (ломбардні відділення,філії) майном, для оперативного використання, розпорядження, володіння, тощо. Оперативне керівництво ломбардним відділенням здійснює керівник, який призначається генеральним директором Ломбарду та має право розпоряджатись переданим на ломбардне відділення майном на підставі спеціального дозволу засновників Ломбарду на розпорядження таким майном. 2.4. Відокремлені підрозділи (відділення) Ломбарду для надання фінансових та супутніх послуг повинні відповідати таким вимогам: 2.4.1. Інформація про відділення Ломбарду повинна бути внесена до Державного реєстру фінансових установ. 2.4.2. Діяльність відділень Ломбарду повинна відповідати вимогам діючого законодавства про фінансові послуги. 2.4.3. Мати облікову та реєстраційну систему, що відповідає вимогам, установленим цим Положенням. 2.4.4. Положення про відділення Ломбарду повинні містити вичерпний перелік видів фінансових послуг та супутніх послуг, які можуть надавати ці відділення Ломбарду. 3. Фінансові та супутні послуги Ломбарду 3.1. До фінансових та супутніх послуг Ломбарду, якщо інше не встановлено законом, належать: - надання коштів у позику, у тому чісли на умовах фінансових кредитів за рахунок власних коштів; - оцінка заставного майна відповідно до чинного законодавства та/або умов Договору про надання фінансового кредиту;
- надання посередницьких послуг зі страхування предмета застави на підставі агентського договору зі страховою компанією; - реалізація заставного майна відповідно до чинного законодавства та/або умов Договору про надання фінансового кредиту. 3.2. Діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів підлягає ліцензуванню згідно із діючим законодавством.
4. Умови та порядок залучення Товариством коштів. 4.1. Залучені кошти Ломбарду – залучені кошти ломбарду - це кошти, отримані на зворотній основі від фізичних осіб - учасників ломбарду, юридичних осіб, та кошти, отримані від кредитних установ за кредитними договорами; 4.2. Товариство провадить діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів на підставі ліцензії Нацкомфінпослуг відповідно до Ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами, затвердженими Розпорядженням Держфінпослуг №4802 від 18.10.2005 (надалі Ліцензійні умови). 5. Умови та порядок надання фінансових кредитів

5.1. Надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту фізичним особам є виключним видом діяльності Ломбарду та здійснюється під заставу майна, визначеного відповідними розпорядними актами Товариства. 5.2. Застава є засобом забезпечення виконання зобов'язань фізичної особи – Позичальника за Договором про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту та застави, укладеним між Товариством - Кредитодавцем та Позичальником - Заставодавцем. 5.3. За прийняте у якості застави майно, Товариство несе відповідальність перед заставодавцем у встановленому чинним законодавством порядку. 5.4. Ломбард при наданні фінансових кредитів, для забезпечення виконання Позичальником зобов'язань, має право прийняти в якості предметів застави наступне майно: - ювелірні вироби; - брухт дорогоцінних металів; - аудіо, відео, побутову, електронну техніку; - нерухоме,рухоме та інше майно. Повний перелік майна, котре може бути прийняте в якості предмета застави, визначається у внутрішніх розпорядчих документах Ломбарду. 5.5. Оціночна вартість предметів застави встановлюється за згодою сторін в межах максимальної оціночної вартості, встановленої згідно відповідних правил та методик Ломбарду. В разі оголошення Ломбардом, при проведенні рекламних заходів (мається на увазі будь-який вид реклами, повідомлень), інформації щодо визначення Ломбардом оціночної вартості виробів з дорогоцінних металів та/або дорогоцінного каміння, а також розміру суми грошової позики - фінансового кредиту, виходячи з певної ціни за 1 грам дорогоцінного металу, Ломбард залишає за собою право, в разі зміни цін на ринку дорогоцінних металів, що склалися на поточну дату надання ломбардних послуг, коригувати раніше оголошену ціну за 1 грам дорогоцінного металу, що застосовується при визначенні максимальної оцінної вартості предмету закладу, в бік відповідного збільшення або зменшення. 5.6. Оціночна вартість ювелірних виробів, що встановлюється в межах максимальної, визначається працівником виходячи із категорій виробів, встановлених внутрішніми наказами Ломбарду, з урахуванням кон'юктури ринку, цін, які склалися на ринку дорогоцінних металів, якісних показників виробів для встановлення ступеню їх ліквідності (проба, зовнішній вигляд, стан виробу, наявність дефектів і т.і.). 5.7. Оціночна вартість дорогоцінного каміння визначається працівником виходячи з кон'юктури ринку, цін, що склалися на ринку, з урахування якісних показників дорогоцінного каміння для встановлення ступеню його ліквідності (колір, дефектність, вага, форма та якість гранування, кількість граней та ін.), та погоджується з Заставодавцем. 5.8. Оціночна вартість предметів аудіо, відео, побутової, електронної техніки визначається працівником виходячи з кон'юктури ринку, цін, що склалися на ринку, з урахування якісних показників предметів аудіо, відео, побутової, електронної техніки для встановлення ступеню його ліквідності (моделі, дефектність, наявність пошкоджень, комплектність та ін.), та погоджується з Заставодавцем. 5.9. У разі незгоди Заставодавця з сумою оціночної вартості, предмети аудіо, відео, побутової, електронної техніки під заставу не приймається. 5.10. Розрахунок та сума кредиту визначається відповідно до внутрішніх розпорядчих документів Ломбарду та розраховується у відсотках від оцінної вартості предмету застави, в залежності від строку надання кредиту, категорії виробу з дорогоцінного металу, визначеної згідно внутрішньої методики Ломбарду, та статусу клієнта. 5.11. Мінімальний і максимальний строк надання фінансового кредиту встановлюються у розпорядчих документах Ломбарду. 5.12. За користування грошовими коштами ломбарду - фінансовим кредитом ,Позичальник сплачує проценти. 5.13. Проценти за користування фінансовим кредитом нараховуються на суму наданого кредиту. Розмір процентів за користування кредитом встановлюється наказом по підприємству та зазначається у специфікації до Договорі фінансового кредиту та застави. 5.14. Проценти за користування кредитом стягуються за період фактичного користування кредитом. 5.15. У разі порушення Позичальником строків повернення кредиту, встановлених Договором, до Позичальника можуть бути застосовані штрафні санкції (пеня, штраф) за прострочення платежу, розмір яких зазначається у специфікації до Договорі про надання фінансового кредиту та застави. 5.16. В окремих випадках, за бажанням Позичальника, строк надання кредиту, передбачений укладеним Договором про надання коштів у позику у тому чісли на умовах фінансового кредиту та застави, може бути подовжено, шляхом укладання відповідної Додаткової угоди.
5.17. У разі невиконання Позичальником, своїх зобов’язань за Договором у повному обсязі та у строк, визначений у Договорі, з метою погашення кредиту, а також процентів за користування кредитом, відшкодування збитків та інших витрат, понесених Товариством внаслідок невиконання Позичальником зобов`язань за Договором, Ломбард має право звернути стягнення на закладене майно шляхом набуття права власності на предмет застави та/або його відчуження, при цьому засіб відчуження обирається Ломбардом на його власний розсуд. 5.18. Клієнт має право отримувати інформацію щодо діяльності Ломбарду, зокрема, щодо послуг, які надаються Ломбардом та іншу інформацію у відповідності до чинного законодавства. Рекламні, інформаційні, інші повідомлення щодо послуг Ломбарду та умов надання таких послуг, а також повідомлення щодо виконання клієнтами зобов'язань за укладеними договорами, можуть надсилатись Ломбардом у вигляді поштової, електронної кореспонденції, за допомогою засобів зв'язку (телефон, факс) та у вигляді смс-повідомлень.

        6.  Умови та порядок укладання договорів про надання коштів у позику,
         на умовах фінансового кредиту та застави, ідентифікація клієнтів 

6.1. Надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту та застави, у томи числі й через відокремлені підрозділи Ломбарду, здійснюється на підставі Договору про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту та застави (далі - Договір). 6.2. При укладанні Договору Позичальник пред'являє документ, що посвідчує його особу. Працівник ломбарду проводить ідентифікацію Клієнта, при якій визначається прізвище, ім'я та по-батькові, ідентифікаційний номер, дата народження, серія та номер паспорта (або іншого документа, який посвідчує особу), дата видачі та орган, що його видав, місце проживання або тимчасового перебування. 6.3 Договора та специфікації до договору, від імені Товариства укладає та підписує фахівець, товарознавець – контролер ломбардного відділення, на підставі виданої довіренності (далі - Фахівець). 6.4. Фахівець ломбардного відділення до укладання з фізичною особою Договору надає йому повну інформацію про умови, на підставі яких Товариство здійснює кредитування, зі зазначенням строку надання кредиту, вартості процентів за користування кредитом та штрафних санкцій, котрі застосовуються у разі порушення грошового зобов’язання, інших умов Договору. 6.5. Договір про надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту (надалі - Договір) Ломбардом повинен відповідати вимогам встановленим діючим законодавством, та відповідно до статті 6 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" має містити: - найменування, місцезнаходження та повни реквізити (для ломбарду,філії,відділення); прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, дані паспорта або іншого документа засведчуючі особу, громадянина (номер, серія, дата видачі, орган що видав, дані про місце проживання/реєстрацію); - назву договору; - предмет застави; - права та обов'язки сторін; - суму кредиту; - дату надання кредиту; - строк користування кредитом; строк дії договору; - дата повернення кредиту; - процентна ставка за користування фінансовим кредитом за день та річни;тип процентної ставки; - посилання на договір страхування предмета застави в разі наявності; - характеристика предмету застави, яким забезпечується кредит; - сума оцінки предмету застави, що передається як забезпечення кредиту; - відповідальність сторін за порушення зобов’язань; - підстави для зміни, пролонгації, припинення дії та розірвання договору; - підписи сторін. - відмітка про ознайомлення Позичальника з цими Правилами, та підтвердження, що інформація зазначена в частині 12 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» надана Позичальнику; - зобов’язання Позичальника повернути Ломбарду суму фінансового кредиту та сплатити відсотків за користування фінансовим кредитом в порядку та на умовах визначених Договором; - вимоги, які забезпечуються Предметом застави; - умови передачі Предмета застави у володіння Ломбарду; - спосіб звернення стягнення та реалізації майна в разі невиконання Заставодавцем умов Договору. - інші умови, передбачені діючим законодавством України та сторонами. 6.6. Фахівець по работе с клиентами відділення Ломбарду(товарознавець- контролер) до укладання Договору про надання фінансового кредиту, обов’язково надає фізичній особі інформацію про: - фінансову послугу, що пропонується надати клієнту, зі зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг; - умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість; - порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги; - правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги; - механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають в процесі надання фінансової послуги; - реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів; - розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами. Про ознайомлення зі інформацією вказаною у цьому пункті Позичальник (Заставодавець) робить відмітку на Договорі. 6.7. Договір роздруковується фахівцем ломбардного відділення з реєструючої системи за допомогою печатного пристрою. Реєструюча система автоматично присвоює Договору унікальний номер, який обов’язково зазначається в Договорі та у спкціфікації. 6.8. Оригінал Договору підписується особисто фізичною особою та фахівцем (товарознавцем - контролером) ломбардного відділення, котрий є представником Підприємства та діє на підставі виданої довіреності. 6.9. Якщо роздрукований Договір виявився зіпсованим в результаті непередбачених обставин (збій принтера, технічна помилка, відмова клієнта від операції тощо), вони анулюються шляхом нанесення на них запису "Анульовано" і здаються в кінці місяця до архіву Підприємства. 6.10. Договір укладається у двох ідентичних примірниках, перший примірник Договору надається фізичній особі, другий примірник Договору залишається в ломбардному відділенні та зберігається разом із цінностями, що знаходяться у заставі до їх викупу або передачі до архіву Підприємства. 6.11. На виконання положень Закону України «Про захист персональних даних» фахівець ломбардного відділення здійснює заходи направлені на додержання вимог діючого законодавства при внесенні персональних даних Клієнта у бази даних, ведення котрих здійснюється на Підприємстві. 6.12. Договір є укладеним з моменту підписання представником Ломбарду і Клієнтом Ломбарду договору та передачі предмету застави. 6.13. Під час користування кредитом предмет застави Клієнта зберігається у відповідному місці зберігання заставного майна, визначеного у відповідному наказі Товариства. У випадку втрати предмета застави Заставодержатель - ломбард, несе відповідальність перед Заставодавцем - клієнтом, у розмірі оціночної вартості предмета застави, визначеної у Договорі, а за недостачу або ушкодження предмета застави - у розмірі суми, на яку знизилась його оціночна вартість. Ризики втрати або ушкодження предмета застави відшкодовуються за рахунок Ломбарду. 6.14. Страхування предмету застави здійснюється за взаємною згодою сторін за рахунок та в інтересах Позичальника (Заставодавця),або за рахунок ломбарду, відповідною страховою компанією, (або від імені якої на підставі Агентської угоди діє Ломбард). Відмова від страхування предмета застави не може бути підставою для відмови в наданні фінансового кредиту Позичальнику. 6.15. При проведенні операції викупу, Позичальник надає до Ломбарду оригінал свого примірника Договору, повертає фінансовий кредит, сплачує проценти за користування кредитом, а у разі прострочення виконання зобов'язань – штрафні санкції (пеня, штраф); Ломбард повертає клієнту предмет застави – забезпечення фінансового кредиту за укладеним Договором. При отриманні предмету застави, Клієнт підтверджує факт отримання предмету застави та відсутності майнових чи фінансових претензій до Ломбарду, шляхом проставляння підпису у відповідних графах Договору. 6.16. Повернення грошовіх коштів - фінансового кредиту та відповідне повернення Клієнту предмета застави здійснюється особисто Клієнтом. В разі відсутності у Клієнта можливості особистого повернення фінансового кредиту та, як результат отримання предмета застави, Клієнт може уповноважити на виконання таких дій іншу особу шляхом оформлення представницьких функцій у відповідності до вимог чинного законодавства. 7. Обліково - реєструюча система Ломбарду; ведення обліку договорів про надання фінансових кредитів та застави 7.1. Обліково-реєстраційна система Ломбарду ведеться в електронному вигляді шляхом використання відповідного програмного забезпечення, завданням якої є облік укладених Договорів та реєстрація фінансово-кредитних операцій. 7.2. Склад та структура технічного забезпечення визначаються Ломбардом самостійно, виходячи з його можливості та відповідають вимогам встановленим Нацкомфінпослуг до облікової-реєстраційних систем щодо захисту від несанкціонованого доступу. 7.3. Товариство забезпечує захист інформації в обліковій та реєстраційній системах з метою унеможливлення будь-яких змін щодо даних, зафіксованих після здійснення операцій засобами програмного забезпечення. 7.4. Доступ до програмного забезпечення даних облікової та реєстраційної систем ломбарду є обмеженим та дозволяється лише визначеному на це персоналу. Для захисту від несанкціонованого доступу до баз даних обліково-реєстраційної системи, Товариство розробляє порядок установлення відповідних паролів. 7.5. Дані облікової системи Ломбарду містять наступну інформацію про фізичну особу - споживача послуг: - прізвище, ім'я, по-батькові фізичної особи; - дані паспорта (номер, серія, дата видачі, орган, що видав) або іншого документа, що посвідчує особу; - місце проживання фізичної особи або тимчасового перебування; - контактний телефон. Ідентифікаційний код. 7.6. Дані реєстраційної системи Ломбарду також містять інформацію про: - дату та номер Договору; - строк дії Договору; - дату закінчення дії Договору; - короткий опис предмета застави; - дату надання послуги; - вид послуги; - суму послуги; - дату звернення стягнення на предмет застави; - суму до повернення Позичальником; - заборгованість за Договором. 7.7. Програмне забезпечення облікової та реєстраційної систем Товариства забезпечує експорт інформації у форматі, визначеному Нацкомфінпослуг, при формуванні інформації, яка подається до Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства. 7.8. Програмне забезпечення облікової та реєстраційної системи Товариства забезпечує ведення обліку дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, а також виробів із їх вмістом відповідно до положень Інструкції про порядок одержання, використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, затвердженої Наказом Міністерства фінансів України № 84 від 06.04.1998 р. 7.9. Виведення на друк документів з обліку дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, а також виробів із їх вмістом здійснюється не рідше одного разу на квартал.

            8. Порядок проведення фінансового моніторингу 

8.1. Фахівці ломбардних відділень Ломбарду, які здійснюють оформлення фінансових операцій, зобов'язані виявляти фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (зі змінами та доповненнями) та інформувати про такі операції відповідальну особу за проведення фінансового моніторингу у ломбардному відділенні. 8.2. Ознаки фінансових операцій, що підлягають обов’язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу, встановлені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (зі змінами та доповненнями) та внутрішніми правилами і програмою проведення фінансового моніторингу у Ломбарді. 8.3. Порядок дій спрямованих на виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та повідомлення про такі операції визначені положеннями Правил проведення фінансового моніторингу Товариства. 9. Порядок зберігання договорів та інших документів, пов'язаних із наданням фінансових послуг 9.1. Договори про надання фінансових послуг зберігаються протягом п'яти років після виконання взаємних зобов'язань сторін або відмови від Договору за згодою сторін, крім випадків, передбачених законодавством. У разі наявності додатків до Договорів вони зберігаються разом з відповідними Договорами.
9.2. Договори та інші документи, пов’язані із наданням фінансових послуг, групуються за датою їх укладення або виконання; складаються та зберігаються у металевих шафах. Опрацювання документів, передача їх в архів та зберігання архівних документів проводять відповідальні працівники. 9.3. В разі втрати свого примірника Договору Клієнт має право на отримання дублікату Договору, за письмовою заявою у встановленому Ломбардом порядку. 9.4. Документи, створені за допомогою персонального комп’ютера, зберігаються на загальних підставах із застосування індивідуальних паролів та резервного копіювання бази даних. 9.5. Вилучення договорів та інших документів, пов’язаних із наданням фінансових послуг із місця їх зберігання забороняється. У виняткових випадках, встановлених законодавством, вилучення договору допускається з дозволу керівництва Товариства та з обов’язковим залишенням у справі завіреної копії договору та/або запису у відповідному журналі, де зазначається підрозділ Товариства, яким було укладено договір, номер договору, дата його укладення, а також кому видано договір, підстава видачі, дата повернення.

         10. Порядок доступу споживачів (Клієнтів) до документів та іншої 
            інформації, пов'язаної з наданням фінансових послуг
                товариством та система захисту інформації 

10.1. Конфіденційна інформація (комерційна таємниця, документи з обмеженим доступом) Товариства – це відомості, які не є відомими або легкодоступними для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якої вона належить (зокрема – інформації, пов’язаної з наданням фінансових послуг, управління Товариством, його фінансами, іншою діяльністю), яка не є предметом державної таємниці, службової інформації, яка є предметом адекватних снующим обставинам заходів збереження її секретності Товариством, розголошення якої може завдати шкоди інтересам Товариства. 10.2. Віднесення та порядок роботи з конфіденційною інформацією (комерційною таємницею), регламентується на підставі розпоряджень Керівника Товариства та здійснюється у відповідності до внутрішніх розпорядчих документів Товариства та чинного законодавства України. До комерційної таємниці Товариства, зокрема належать: • Протоколи засідань органів управління Товариством; • Рішення посадової особи про надання фінансової послуги; • Звітність до органів державної влади за винятком інформації, яка підлягає опублікуванню, відповідно до вимог чинного законодавства; • Договори з клієнтами Товариства та їх особові справи; • Внутрішні розпорядчі та регламентуючі документи Товариства; • Кореспонденція Товариства; • Документи по фінансовому моніторингу. 10.3. Не становлять комерційну таємницю відомості та документи, які підлягають розголошенню у відповідності до чинного законодавства. 10.4. Документи з обмеженим доступом, що зберігаються в Товаристві, видаються виконавцям для тимчасового користування тільки у приміщенні Товариства. Документи Товариства з обмеженим доступом надаються у тимчасове користування тільки таким стороннім особам, які є повноважними представниками компетентних органів державної влади з дотриманням вимог законодавства. Замість виданого документа підкладається його копія та/або зазначається назва, номер та дата документа, підрозділ Товариства, в якому він зберігався, кому видано документ, підстава видачі, дата повернення. 10.5. Співробітники (посадовці) Товариства не мають права використовувати комерційну таємницю Товариства, конфіденційну інформацію про Клієнтів Товариства в особистих цілях, розголошувати її. Співробітники підписують зобов’язання про нерозголошення комерційної таємниці Товариства та конфіденційної інформації про Клієнтів Товариства та несуть відповідальність за порушення зобов’язання. 10.6. Окремі документи Товариства використовуються в роботі лише тих структурних підрозділів Товариства, які уповноважені здійснювати користування такими документами відповідно до своїх функціональних (службових) обов’язків на підставі відповідних статутних документів Товариства та відповідно до своїх службових обов’язків; 10.7. Заходи щодо захисту робочих місць співробітників та документів, що містять конфіденційну інформацію, від несанкціонованого доступу, включають: • розміщення робочих місць співробітників Товариства таким чином, щоб виключити можливість несанкціонованого перегляду документів і інформації; • використання надійних систем захисту інформації від неправомірного використання, що охороняють від втрати та витоку інформації; • розміщення документів, що містять службову/конфіденційну інформацію, у режимних приміщеннях, доступ у які обмежений технічними засобами; • використання процедури здачі й приймання під охорону режимних приміщень по закінченню робочого дня, а також використання для цього технічних засобів контролю доступу; • зберігання документів, що містять службову інформацію, у сейфах, шафах (як правило, металевих), файл-боксах або в спеціально обладнаних приміщеннях, що виключають несанкціонований доступ до службової інформації і її неправомірне використання; • регулярне проведення перевірок дотримання заходів, що забезпечують конфіденційність діловодства, у тому числі місць зберігання документів, що містять службову/конфіденційну інформацію; • доставка документів, що містять службову/конфіденційну інформацію засобами, що мінімізують несанкціонований доступ до неї і її неправомірне використання; • укладення договорів про нерозголошення конфіденційної інформації із працівниками. 10.8. Органи державної влади та місцевого самоврядування, їх посадові особи, в межах їх повноважень, визначених законодавством, на підставі письмового запиту, мають право на отримання службової інформації виключно у відповідності до вимог чинного законодавства України. 10.9. Клієнтам забезпечується законне право доступу до інформації щодо діяльності Товариства. Уповноважені посадові особи зобов'язані на вимогу Клієнта надати наступну інформацію: • відомості про фінансові показники діяльності Това

© 2000-2012 Сеть ломбардов "Дiла ломбард"
Лиценция АВ №052698 от 02.06.2006